Τραγούδια της Ανατολικής Ρωμυλίας στην περιοχή του Πολύκαστρου Κιλκίς.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Τραγούδια της Ανατολικής Ρωμυλίας στην περιοχή του Πολύκαστρου Κιλκίς.

Πούλου, Ευγενία

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Ανατολική Ρωμυλία
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Ανατολική Ρωμυλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007-10-10


2013-10-02T09:57:30Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)