Δημοτικά τραγούδια νήσου Σκύρου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Δημοτικά τραγούδια νήσου Σκύρου.

Μεταλληνός, Ιωάννης

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Σκύρος
Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Σκύρος
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Σκύρος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1997-07-01


2013-10-04T07:05:13Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.