Η Αγία Κασσιανή κυριότερη εκπρόσωπος της γυναικείας υμνογραφίας και μελοποίησης στο Βυζάντιο: μεταγραμματισμοί, μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις των τροπαρίων "Αυγούστου μοναρχήσαντος" και "Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίας περιπεσούσα γυνή".

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η Αγία Κασσιανή κυριότερη εκπρόσωπος της γυναικείας υμνογραφίας και μελοποίησης στο Βυζάντιο: μεταγραμματισμοί, μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις των τροπαρίων "Αυγούστου μοναρχήσαντος" και "Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίας περιπεσούσα γυνή".

Παφίτου, Ανδρούλα

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

Χριστιανοί άγιοι -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Βιογραφία
Βυζαντινή μουσική
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008-10-09


2013-10-09T08:10:14Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.