Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου: ιστορική επισκόπηση, καταγραφή και τεκμηρίωση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου: ιστορική επισκόπηση, καταγραφή και τεκμηρίωση.

Σταμάτη, Ελένη

Σακαλλιέρος, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μουσική -- Ελλάδα -- Βόλος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2013-10-01


2013-12-19T09:06:29Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.