Δημοτικά πολυφωνικά τραγούδια απ' την Πολύτσανη Bορείου Hπείρου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Δημοτικά πολυφωνικά τραγούδια απ' την Πολύτσανη Bορείου Hπείρου.

Τέντα, Γεωργία

Θέμελης, Δημήτριος

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Ήπειρος
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Ήπειρος
Πολυτσάνη (Βόρεια Ήπειρος)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1995-12-20


2014-02-11T09:50:43Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.