Σχόλια για τη μουσική του χώρου και την οπτική μουσική και ανάλυση του έργου "ad Astra" για ορχήστρα και φώς.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Σχόλια για τη μουσική του χώρου και την οπτική μουσική και ανάλυση του έργου "ad Astra" για ορχήστρα και φώς.

Παπαπέτρου, Ανδρέας

Λαπιδάκης, Μιχαήλ

Διπλωματική εργασία

ΣΥΝΘΕΣΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-06-26


2014-02-24T09:42:42Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)