Βασίλης Τσιτσάνης: ιστορική και μουσικολογική αναφορά στα γραμμοφωνημένα τραγούδια του 1940.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Βασίλης Τσιτσάνης: ιστορική και μουσικολογική αναφορά στα γραμμοφωνημένα τραγούδια του 1940.

Τσαϊρίδης, Στυλιανός

Κίτσιος, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

Τραγούδια, Νεοελληνικά -- Ελλάδα
Λαϊκή μουσική -- Ελλάδα
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Τραγουδιστές -- Ελλάδα -- Βιογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-03-05


2014-03-12T10:13:36Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)