Μεταγραφές και μορφολογική ανάλυση δημοτικών τραγουδιών από την περιοχή της Θεσσαλίας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2000 (EN)
Μεταγραφές και μορφολογική ανάλυση δημοτικών τραγουδιών από την περιοχή της Θεσσαλίας.

Μπαλατσού, Θεοπίστη

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Θεσσαλία
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Θεσσαλία
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κλαρίνο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2000-05-30


2014-03-18T08:22:26Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)