Μεταγραφές και αναλύσεις δημοτικών τραγουδιών του χωριού Ανατολή - Σελίτσανη της Αγιάς Θεσσαλίας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1998 (EN)
Μεταγραφές και αναλύσεις δημοτικών τραγουδιών του χωριού Ανατολή - Σελίτσανη της Αγιάς Θεσσαλίας.

Νικολίτσα, Ελένη

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Θεσσαλία
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Θεσσαλία
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1998-06-23


2014-03-18T10:03:41Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)