Η μουσική στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η μουσική στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας.

Τουμανίδου, Αικατερίνη

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτικά τραγούδια, Νεοελληνικά -- Ιταλία
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-02-19


2014-03-21T10:46:53Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.