Η μουσική στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η μουσική στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας.

Τουμανίδου, Αικατερίνη

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτικά τραγούδια, Νεοελληνικά -- Ιταλία
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-02-19


2014-03-21T10:46:53Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)