Προσέγγιση, ανάλυση και διαχρονικότητα της μεθόδου Suzuki: εφαρμογή της μεθόδου στον ελλαδικό χώρο. Μνημονικό σύστημα και απόψεις της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προσέγγιση, ανάλυση και διαχρονικότητα της μεθόδου Suzuki: εφαρμογή της μεθόδου στον ελλαδικό χώρο. Μνημονικό σύστημα και απόψεις της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Παπαγεωργίου, Αθανάσιος

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματικές εργασίες

Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Μουσική -- Φιλοσοφία και αισθητική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-06-13


2014-06-17T06:55:49Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.