Προσέγγιση, ανάλυση και διαχρονικότητα της μεθόδου Suzuki: εφαρμογή της μεθόδου στον ελλαδικό χώρο. Μνημονικό σύστημα και απόψεις της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Προσέγγιση, ανάλυση και διαχρονικότητα της μεθόδου Suzuki: εφαρμογή της μεθόδου στον ελλαδικό χώρο. Μνημονικό σύστημα και απόψεις της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Παπαγεωργίου, Αθανάσιος

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματικές εργασίες

Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Μουσική -- Φιλοσοφία και αισθητική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-06-13


2014-06-17T06:55:49Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)