Μουσικολογικές προσεγγίσεις του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής της Ρωμαίας: μεταγραφή και ανάλυση επιλεγμένων τροπαρίων, συγκριτική μελέτη του δοξαστικού "Παρθενομάρτυς Αθληφόρε" και προσομοιακή μελέτη.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Μουσικολογικές προσεγγίσεις του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής της Ρωμαίας: μεταγραφή και ανάλυση επιλεγμένων τροπαρίων, συγκριτική μελέτη του δοξαστικού "Παρθενομάρτυς Αθληφόρε" και προσομοιακή μελέτη.

Μαριόλου, Ευαγγελία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Βυζαντινή μουσική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2013-10-01
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)