Η χορωδιακή κίνηση στην Λάρισα από τις αρχές του αιώνα έως το 1991.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Η χορωδιακή κίνηση στην Λάρισα από τις αρχές του αιώνα έως το 1991.

Πουλούλη, Αντωνία

Γιάννου, Δημήτριος

Διπλωματική εργασία

Χορωδιακή μουσική -- Ελλάδα -- Λάρισα
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1995-03-14


2014-09-29T09:52:50Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.