Αξιολόγηση βασικών μουσικών δεξιοτήτων σε δείγμα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή /και δυσλεξία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2008 (EL)
Αξιολόγηση βασικών μουσικών δεξιοτήτων σε δείγμα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή /και δυσλεξία.

Βακάλος, Παύλος

Παπαδέλης, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Ψυχολογικές απόψεις
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008-01-17


2014-10-02T10:54:58Z



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.