Αξιολόγηση βασικών μουσικών δεξιοτήτων σε δείγμα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή /και δυσλεξία.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Αξιολόγηση βασικών μουσικών δεξιοτήτων σε δείγμα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή /και δυσλεξία.

Βακάλος, Παύλος

Παπαδέλης, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Ψυχολογικές απόψεις
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008-01-17


2014-10-02T10:54:58Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)