Βιβλιογραφική έρευνα για τη δημιουργικότητα και τη μουσικοθεραπεία στα άτομα ειδικής αγωγής με έμφαση στα άτομα με σύνδρομο Down.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Βιβλιογραφική έρευνα για τη δημιουργικότητα και τη μουσικοθεραπεία στα άτομα ειδικής αγωγής με έμφαση στα άτομα με σύνδρομο Down.

Παπαδοπούλου, Ελισάβετ

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Μουσικοθεραπεία για παιδιά
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Παιδιά με αναπηρία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2011-05-19


2013-07-11T11:15:41Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.