Μουσική, κίνηση και σώμα κατά την προσχολική ηλικία: σύγχρονες εκπαιδευτικές και κιναισθητικές προσεγγίσεις.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μουσική, κίνηση και σώμα κατά την προσχολική ηλικία: σύγχρονες εκπαιδευτικές και κιναισθητικές προσεγγίσεις.

Δαδάτση, Νικολέτα

Λαπιδάκη, Ελένη

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη
Εκπαίδευση, Προσχολική
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-10-23


2014-10-24T08:59:41Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.