Η διδασκαλία της σχολικής χορωδίας: έρευνα για τη σημασία, τις διδακτικές μεθόδους, τους κεντρικούς άξονες και τις θεμελιώδεις παραμέτρους στη χορωδιακή διδασκαλία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Τρικάλων.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η διδασκαλία της σχολικής χορωδίας: έρευνα για τη σημασία, τις διδακτικές μεθόδους, τους κεντρικούς άξονες και τις θεμελιώδεις παραμέτρους στη χορωδιακή διδασκαλία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Τρικάλων.

Κουτή, Ευαγγελία

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Χορωδίες (Μουσική)
Σχολική μουσική -- Ελλάδα -- Διδασκαλία και μελέτη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-10-23


2014-10-24T09:19:45Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)