δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
Σκυριανά τραγούδια.

Παπαχρήστου, Φωτεινή-Μαρία

Θέμελης, Δημήτριος

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Σκύρος
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Σκύρος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1993-12-21


2014-10-30T08:07:59Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.