Ο παραδοσιακός γάμος στην Κύπρο από το 1850 μέχρι σήμερα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ο παραδοσιακός γάμος στην Κύπρο από το 1850 μέχρι σήμερα.

Νικολάου, Γεωργία

Κίτσιος, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Κύπρος
Δημοτικά τραγούδια -- Κύπρος
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-10-22


2014-10-30T11:16:11Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)