Η μουσική ζωή της Πρέβεζας απο την απελευθέρωσή της μέχρι σήμερα 1912- 1994.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Η μουσική ζωή της Πρέβεζας απο την απελευθέρωσή της μέχρι σήμερα 1912- 1994.

Βαγγέλη, Θάλεια

Θέμελης, Δημήτριος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Ελλάδα -- Πρέβεζα -- Ιστορία και κριτική
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1994-12-13


2014-11-10T08:48:00Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.