Εικονογραφικές παραστάσεις της Αττικής αγγειογραφίας των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων με θέμα τις Μούσες και τις σχέσεις τους κυρίως με τον Απόλλωνα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2001 (EN)
Εικονογραφικές παραστάσεις της Αττικής αγγειογραφίας των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων με θέμα τις Μούσες και τις σχέσεις τους κυρίως με τον Απόλλωνα.

Μιναχείλη, Κωνσταντίνα

Βουτυρά, Αλεξάνδρα

Διπλωματική εργασία

Μουσική στην τέχνη
Αγγειογραφία, Ελληνική
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2001-03-14


2014-11-11T08:21:35Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)