Αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα ηχοκίνησης: περιγραφή του αλληλεπιδραστικόυ συστήματος Lightning II του Con Buchla.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα ηχοκίνησης: περιγραφή του αλληλεπιδραστικόυ συστήματος Lightning II του Con Buchla.

Σπανοπούλου, Ανέζα

Παπαδέλης, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Ακουστική και φυσική
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2001-10-17


2015-03-04T11:22:25Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.