Άγχος μουσικής επίδοσης: διερεύνηση της έννοιας, προσέγγιση βασικών παραμέτρων και προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης μέσα από έρευνα σε σπουδαστές πιάνου.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Άγχος μουσικής επίδοσης: διερεύνηση της έννοιας, προσέγγιση βασικών παραμέτρων και προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης μέσα από έρευνα σε σπουδαστές πιάνου.

Κιουμουρτζής, Ιωάννης

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Music -- Performance -- Psychological aspects
Stress (Psychology)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2015-02-27


2015-03-05T13:22:20Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)