Απόψεις και στάσεις καθηγητών μουσικής για το μάθημα της μουσικής στην Ελληνική Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδεση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Απόψεις και στάσεις καθηγητών μουσικής για το μάθημα της μουσικής στην Ελληνική Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδεση.

Ψαλτόπουλος, Χριστόφορος

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Μουσική στην εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2015-03-05


2015-04-16T10:46:12Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.