Απόψεις και στάσεις καθηγητών μουσικής για το μάθημα της μουσικής στην Ελληνική Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδεση.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Απόψεις και στάσεις καθηγητών μουσικής για το μάθημα της μουσικής στην Ελληνική Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδεση.

Ψαλτόπουλος, Χριστόφορος

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Μουσική στην εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2015-03-05


2015-04-16T10:46:12Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)