Των νομικών διδαγμάτων: Δόξα εις τους αίνους τη Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως = Glory to the Lauds, Sunday before Christmas.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤων νομικών διδαγμάτων: Δόξα εις τους αίνους τη Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως = Glory to the Lauds, Sunday before Christmas.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score
Ήχος Πλάγιος Δ', Νη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-23T10:05:27Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.