Των νομικών διδαγμάτων: Δόξα εις τους αίνους τη Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως = Glory to the Lauds, Sunday before Christmas.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΤων νομικών διδαγμάτων: Δόξα εις τους αίνους τη Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως = Glory to the Lauds, Sunday before Christmas.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score
Ήχος Πλάγιος Δ', Νη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-23T10:05:27Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)