Σήμερον προέρχεται: Δόξα εις τους αίνους ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού = Glory to the Lauds of the Exaltation of the Holy Cross.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΣήμερον προέρχεται: Δόξα εις τους αίνους ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού = Glory to the Lauds of the Exaltation of the Holy Cross.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki

Musical Score
Ήχος Πλάγιος Β', Πα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-24T07:43:46Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)