Σήμερον ο λαμπήρ ο διαυγής: Δόξα είς τους αίνους Αγίου Τρύφωνος = Glory to the Lauds of St Tryphon.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΣήμερον ο λαμπήρ ο διαυγής: Δόξα είς τους αίνους Αγίου Τρύφωνος = Glory to the Lauds of St Tryphon.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki

Ήχος Β', Δι
Musical Score

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-24T07:51:10Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)