Απεστάλη εξ' ουρανού = From Heaven was sent.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΑπεστάλη εξ' ουρανού = From Heaven was sent.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki

Musical Score
Πλάγιος Β', Πα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-24T09:29:06Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)