Παρθενικοίς αίμασι: Δόξα εις τους αίνους της Οσίας Μαρκέλλης =Glory to the Lauds of St Markella.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΠαρθενικοίς αίμασι: Δόξα εις τους αίνους της Οσίας Μαρκέλλης =Glory to the Lauds of St Markella.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki

Musical Score
Πλάγιος Β', Δι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-24T09:55:44Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)