Η μέθοδος του Emile Jaques Dalcroze και η παρουσία της στον Ελλαδικό χώρο μέσα από την εφαρμογή της σε σχολεία των Αθηνών.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η μέθοδος του Emile Jaques Dalcroze και η παρουσία της στον Ελλαδικό χώρο μέσα από την εφαρμογή της σε σχολεία των Αθηνών.

Πουλχαρίδου, Μελάνα

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Μελέτη και διδασκαλία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2010-06-30


2013-07-12T07:11:37Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)