Των Μοναστών τα πλήθη τον καθηγητήν σε τιμώμεν Ιωάννη πατήρ ημών = We the crowds of the Friars, You the we honor, John our father.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



Των Μοναστών τα πλήθη τον καθηγητήν σε τιμώμεν Ιωάννη πατήρ ημών = We the crowds of the Friars, You the we honor, John our father.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki

Πλάγιος Δ', Νη
Musical Score

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-24T11:17:06Z



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)