Το ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο στο έργο του Νίκου Σκαλκώτα: μια αναλυτική και συνθετική προσέγγιση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο στο έργο του Νίκου Σκαλκώτα: μια αναλυτική και συνθετική προσέγγιση.

Φωτόπουλος, Χρήστος

Τσούγκρας, Κωνσταντίνος

Διπλωματική εργασία

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2010-03-04


2013-07-12T07:29:47Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.