Η μουσική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα: ιστορικός και κοινωνικός ρόλος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η μουσική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα: ιστορικός και κοινωνικός ρόλος

Στέλλιου, Μαρία

Κίτσιος, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2015-06-25


2015-07-06T10:34:10Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.