Τραγούδια του χωριού Λουτρά.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Τραγούδια του χωριού Λουτρά.

Μάμωλη, Ολυμπία

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Μυτιλήνη
Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Μυτιλήνη
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2015-06-25


2015-08-24T07:25:37Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)