Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAn effective way of coordinating tax and income policies (EL)
An effective way of coordinating tax and income policies (EN)

Αγαπητός, Γεώργιος

This paper intends to demonstrate the necessity of coordinating the tax and incomes policies and to suggest an effective way to accoplish this. We start by showing, specifically, how taxes on the one hand and wages - prices on the other are interrelated. There follows a calculation of wage m u l t i p l i e r s , based on the 1988 tax schedule for personal income tax (P.I.T) in Greece, as well as of the r e q u i r e d wage i n c r e a s e s for each income bracket in order to guarantee that for 1989 the real disposable income (R.D.I) of wage-earners does not deteriorate. Next, the impact of P.I.T on wages is estimated using wage equations. Finally, we present a workable mechanism to achieve the coordination of tax and incomes policies in practice. In this way we hope to have given a satisfactory answer to a hitherto unsolved problem. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φόρος επί της αποδόσεως κεφαλαίου (EL)
Εισοδηματική πολιτική (EL)
Incomes policy (EN)
Tax on investment income (EN)


Σπουδαί - Journal of Economics and Business

Αγγλική γλώσσα

1989-01-01


University of Piraeus (EN)

1105-8919
2241-424X
SPOUDAI - Journal of Economics and Business; Vol 39, No 1-4 (1989); 69-81 (EN)

Copyright (c) 1989 SPOUDAI - Journal of Economics and Business (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.