Συγκριτική ανάλυση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων με σιδηροδρομικά, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά συστήματα μεταφορών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγκριτική ανάλυση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων με σιδηροδρομικά, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά συστήματα μεταφορών (EL)
Συγκριτική ανάλυση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων με σιδηροδρομικά, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά συστήματα μεταφορών (EN)

Καρκαζής, Ιωάννης
Μαγγίνα, Αναστασία Γ.

In this paper ("COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMMODITIES TRANSPORTATION COST FOR THE RAIL, SEA AND AIR TRANSPORT SYSTEMS") the commodities transportation cost for the three basic transport systems (rail, sea and air) is examined. In particular, the per Km and per Kg transport cost among the basic transportation nodes of Greece is evaluated, and relations between distance and transport cost for the three systems under consideration are analyzed. Emphasis is given to the border regions of Greece (Aegean Islands, Thrace). The commodities examined represent typical agricultural products of Greece and especially of the Aegean Islands (sweet products, leather). Based on the results of the above analysis we perform a comparative study of the fluctuations of the per Km and per Kg transport cost on a regional basis as well as among the various transport systems. Finally, conclusions regarding regional discrepancies are given. Container - based transports are also extensively examined. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μεταφορά εμπορευμάτων (EL)
Τρόπος μεταφοράς (EL)
Mode of transport (EN)
Carriage of goods (EN)


Σπουδαί - Journal of Economics and Business

Αγγλική γλώσσα

1991-04-01


University of Piraeus (EN)

1105-8919
2241-424X
SPOUDAI - Journal of Economics and Business; Vol 41, No 2 (1991); 205-223 (EN)

Copyright (c) 1991 SPOUDAI - Journal of Economics and Business (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.