Εμπειρική έρευνα λογιστικών σφαλμάτων τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέσματα χρήσεως ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμπειρική έρευνα λογιστικών σφαλμάτων τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέσματα χρήσεως ελληνικών επιχειρήσεων (EL)
Εμπειρική έρευνα λογιστικών σφαλμάτων τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέσματα χρήσεως ελληνικών επιχειρήσεων (EN)

Καζαντζής, Χρήστος Ι.

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα ευρήματα μιας εμπειρικής έρευνας, η οποία σχεδιάστηκε με στόχο : α) να προσδιορίσει τη συχνότητα των σφαλμάτων που περιέχουν οι δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέσματα χρήσεως, β) να εντοπίσει περιοχές εμφανίσεως των σφαλμάτων και γ) να παρουσιάσει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ένα υψηλό ποσοστό σφαλμάτων, χειρισμών και μεθοδεύσεων με τις οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις επηρεάζουν την πραγματική εικόνα των αποτελεσμάτων χρήσεως. Η έρευνα εντόπισε σφάλματα με μεγάλη συχνότητα εμφανίσεως, καθώς και μεμονωμένους , πολλές φορές ευρηματικούς χειρισμούς με τους οποίους επηρεάζονται τα αποτελέσματα χρήσεως. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Λογιστική (EL)
Έλεγχος (EL)
Audit (EN)
Accounting (EN)


Σπουδαί - Journal of Economics and Business

Αγγλική γλώσσα

1988-07-01


University of Piraeus (EN)

1105-8919
2241-424X
SPOUDAI - Journal of Economics and Business; Vol 38, No 3-4 (1988); 584-603 (EN)

Copyright (c) 1988 SPOUDAI - Journal of Economics and Business (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.