Εμπειρική εκτίμηση των παραγόντων προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας δρχ./$

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμπειρική εκτίμηση των παραγόντων προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας δρχ./$ (EL)
Εμπειρική εκτίμηση των παραγόντων προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας δρχ./$ (EN)

Παλαιολόγος, Γιάννης
Γεωργαντέλης, Σπύρος Ε.

In this paper ("An Empirical Investigation of the Factors Determining the Exchange Rate of Dr/$")we present a number of models explaining the behaviour of Dr/$ exchange rate. More specifically, the monetary model was tested and it was found that Bilson's version as well as Hooper- Morton's came ahead of the others. Furthermore, the efficiency market hypothesis was tested with rejection of the speculative market hypothesis. Finally, the random - walk model was found inappropriate compared with other univariate models as well as with other structural economics models of exchange rate behaviour. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συναλλαγματική ισοτιμία (EL)
Τιμή συναλλάγματος (EL)
Exchange parity (EN)
Exchange rate (EN)


Σπουδαί - Journal of Economics and Business

Αγγλική γλώσσα

1991-01-01


University of Piraeus (EN)

1105-8919
2241-424X
SPOUDAI - Journal of Economics and Business; Vol 41, No 1 (1991); 82-107 (EN)

Copyright (c) 1991 SPOUDAI - Journal of Economics and Business (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.