Μεταμορφώσεις και μυθοποιήσεις του Ιουλίου Βερν: «Κοντά στη λίμνη της Βαϊκάλης ή 0 άγγελος των στεππών» του Ανδρέα Εμπειρίκου και 0 κύριος Φογκ του Γιάννη Βαρβέρη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταμορφώσεις και μυθοποιήσεις του Ιουλίου Βερν: «Κοντά στη λίμνη της Βαϊκάλης ή 0 άγγελος των στεππών» του Ανδρέα Εμπειρίκου και 0 κύριος Φογκ του Γιάννη Βαρβέρη (EL)
Métamorphoses et mythifications de Jules Verne: «Auprès du lac de Baikal ou L'ange des Steppes» d'Andréas Embiricos et Monsieur Fogg at Yannis Varvéris (FR)

Ιωακειμίδου, Λητώ

Δεν διατίθεται περίληψη (EL)
L’ article, en contournant la question du «mythe» culturel que constitue Jules Verne, s'intéresse aux modes de constitution d'un nouveau sens mythifié, découlant de l'intérieur de la vision poétique promue par l'oeuvre des deux poètes étudiés: l'acceptation de personnages et de thèmes romanesques, venant d'une source réaliste, en tant qu'unités emblématiques, voire mythiques, dans la poésie moderne n'est pas évidente. Le texte romanesque doit subir une première étape de sélection des vestiges de narrativité qui permettront au texte poétique d'acquérir un substrat mythique ; suit la condensation et l'orientation du sens vers la somatisation du texte poétique: en effet, malgré les grandes différences stylistiques et thématiques des deux poètes, le corps est promu au premier plan de leur vision, dans un rapport problématique et inquiétant avec l'espace géographique, qui semble happer toute autre dimension. Finalement, un axe vertical vient enrichir et nuancer la vision unidimensionnelle de l'expansion dans l'espace. Cet axe garantit la transcendance nécessaire à la mythification, originale et bouleversante, qui naît de cette appropriation du texte vernien. Cette incorporation semble en même temps réhabiliter une forme de collectif dans la poésie lyrique contemporaine, accusée d'égocentrisme, puisqu'elle repose sur une reconnaissance mémorielle d'un fonds commun, d'un berceau d'histoires (l'oeuvre de Verne) qui semble inscrit dans l'inconscient collectif de nos lectures. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-02-01


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 16 (2005); 173-188 (EL)
Comparison; Vol 16 (2005); 173-188 (EN)

Copyright (c) 2016 Λητώ Ιωακειμίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.