Επιδράσεις του Βοκκακίου στον Άπόκοπο του Μπεργαδή (1370-1519)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιδράσεις του Βοκκακίου στον Άπόκοπο του Μπεργαδή (1370-1519) (EL)
Boccaccio's influences over Bergadis Apokopos (1370-1519 (EN)

Cappellaro, Elena

Δεν διατίθεται περίληψη (EL)
The question of the sources of Bergadis Apokopos is strictly related to the uncertain definition of its chronology. According to Van Gemert, the similarity between Apokopos and Sachlikis biography allow us to suppose that the former must have been written some year after the 1370. Among the possible sources of Bergadis, Boccaccio's Corbaccio seems one of the most important. Both texts share the same challenge to conventions" of the typical journey to the afterlife: the hero moves from Paradise to Hell, he is initially scared by the dead ones, but they behave gently to him. The dialogue between them has no consequence for the hero's salvation, but it is just the occasion to express the heavy complaint for the human behaviour through the dead: the living ones, and especially the widows, forget their dead and enjoy the life. The similarity of many passages suggests that Bergadis may have read and paraphrased the Corbaccio. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 15 (2003); 114-131 (EL)
Comparison; Vol 15 (2003); 114-131 (EN)

Copyright (c) 2016 Elena Cappellaro (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.