Προς μια ποιητική του σώματος: Evi Voyiatzaki, The Body in the Text: James Joyce's Ulysses and the Modem Greek Novel, Lanham/ Boulder/New York/Oxford, Lexington Books, 2002 - xv + 251 p.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρος μια ποιητική του σώματος: Evi Voyiatzaki, The Body in the Text: James Joyce's Ulysses and the Modem Greek Novel, Lanham/ Boulder/New York/Oxford, Lexington Books, 2002 - xv + 251 p. (EL)

Νιφτανίδου, Χ. Μ.

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 15 (2003); 211-215 (EL)
Comparison; Vol 15 (2003); 211-215 (EN)

Copyright (c) 2016 Χ. Μ. Νιφτανίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.