Πολιτισμική διάδραση και θεατρική δημιουργία στη Ζάκυνθο το IH' αιώνα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Comparison  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Πολιτισμική διάδραση και θεατρική δημιουργία στη Ζάκυνθο το IH' αιώνα (EL)
Interactions culturelles et création théâtrale: Théâtre populaire - théâtre savant à Zante au XVIIIe siècle (FR)

Γραμματάς, Θόδωρος

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
Les théories modernes de la culture, dans le cadre de notions telles que «multiculturalisme» et «globalisation», «identité» et «altérité», tendent à dépasser les idées plus ou moins statiques du passé. Les rapports entre «centres» et «périphéries» de la création artistique sont enrichies par des données comme «interaction» et «intertextualité», qui contiennent tout le phénomène de la culture contemporaine. C est ainsi que les études comparatistes sont bien élargies et leur domaine est plus ouvert qu' auparavant. Le but de notre étude est de présenter une approche différente aux relations existantes entre le théâtre grec moderne et le théâtre européen durant le XVIIIe siècle, fondée sur la théorie de Γ «interaction» entre deux systèmes communicatifs culturels. Nous prenons comme exemple le théâtre aux îles ioniennes et plus spécialement à Zante, où se place un mélange fructueux des influences occidentales et orientales. On s' y apperçoit clairement Γ existence d' un rapport simultané des éléments autonomes, indigènes et importés par la Crète, ainsi que par Γ Italie (Venise). Cette influence exercée en même temps autant au niveau du théâtre populaire qu' au théâtre savant, nous offre -paraît-il- un exemple typique de rapports interactifs culturels, qui peut nous servir de base d' un renouvellement des études comparatistes concernant le théâtre neo-hellénique à son tout. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Greek

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 15 (2003); 55-69 (EL)
Comparison; Vol 15 (2003); 55-69 (EN)

Copyright (c) 2016 Θόδωρος Γραμματάς (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)