Η Κωνσταντινούπολη του Th. Gautier και του Ε. Φραγκούδη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Η Κωνσταντινούπολη του Th. Gautier και του Ε. Φραγκούδη (EL)
The Constantinople of Th. Gautier and E. Frangudis (EN)

Παπαλεοντίου, Λευτέρης

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
According to all indications, E.I. Frangudis translated extracts from Th. Gautier's travel book on Constantinople (1853), which were published anonymously in the periodical Thelxinoe (1857) without any mention of the identity of the French text. However, Frangudis' version was not simply a translation. He interfered with the French text, deleted literary and historical references that related to western civilazation, condensed excerpts and added others, or differentiated judgments and oriental images the French traveller had about the world of East. In other words, he showed a keen interest in adjusting the western viewpoint to the oriental and, in particular, the Greek perception. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 14 (2003); 100-117 (EL)
Comparison; Vol 14 (2003); 100-117 (EN)

Copyright (c) 2016 Λευτέρης Παπαλεοντίου (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.