Μουσική και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: ανασύνθεση ενός διαλόγου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜουσική και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: ανασύνθεση ενός διαλόγου (EL)
Music and modern-Greek Enlighenment : Reconstruction of a dialogue (EN)

Πλεμμένος, Γιάννης

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
This article is about the notions of secular music among the Greek writers of the 18th century. In broad lines, we may distinguish three tendencies: i) a progressive one, represented here by Eugenios Voulgaris, ii) a conservative one, whose main exponent was Nikodimos of Mount Athos (so-called Hagioritis), and iii) a «third-way» one represented by Chrysanthos of Madytos. Eugenios, a bishop who studied philosophy in Europe and lived in Russia, allows music to have a say not only on people's character but on their working-time, too. He is also tolerant towards instrumental music in every-day life as well as in worship,which was (and still is) forbidden in the Orthodox Church. Nikodimos, on the other hand, a monk and sermon writer who did not travel abroad, rejects all sorts of music, if they do not serve the spiritual needs of the faithful. He scorns instruments, and is particularly severe against music as leisure, which he sees as corrupting the soul. Chrysanthos stands somewhere in-between them, as he was a musician himself and a music teacher at the Greek Patriarchate in Istanbul. He approaches music as a blessing from God, which should be exercised by human beings, though with caution, in order to prevent its ill-effects. This dialogue may be said to correspond with the «querelle des anciens et modems» which upsetEurope around the same time. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 14 (2003); 157-183 (EL)
Comparison; Vol 14 (2003); 157-183 (EN)

Copyright (c) 2016 Γιάννης Πλεμμένος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.