Τα προεπαναστατικά φιλολογικά περιοδικά: εκδοχές διαλόγου με τις ξένες γραμματείες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Comparison  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Τα προεπαναστατικά φιλολογικά περιοδικά: εκδοχές διαλόγου με τις ξένες γραμματείες (EL)
Les revues pré-révolutionnaires grecques: aspects du dialogue avec les littératures étrangères (FR)

Αθήνη, Στέση

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
Les six revues grecques Le Mercure Savant, Calliope, Minerve, Le Musée, L Abeille, Le Télégraphe Philologique qui paraissent dans les années 1811-1821 à Vienne et à Paris, comme produits représentatifs de l'esprit des Lumières essaient de jouer un rôle important sur le dialogue avec les cultures occidentales. En adoptant les directions du journal littéraire européen, elles sont plutôt de caractère encyclopédique; la littérature donc n'y constitue qu'une des matières traitées. L'intérêt pour les littératures étrangères y pénètre par plusieurs voies. Il est attesté par la publication des paratextes éditoriaux (annonces des livres traduits), par des brèves présentations (traductions ou compilations) des littératures nationales, et, plus rarement, par les textes courts en traduction; il est indiqué d'une manière implicite par les références et les citations inclues aux articles ou à la correspondance des lecteurs savants publiée dans les revues. Un cas particulier représentent les fables et les formes brèves (pensées, aphorismes, gnomes, maximes etc.) de provenance occidentale (La Bruyère, J.-J.Rousseau, Geliert, Florian, Pignotti etc.) et orientale (Saadi, Confucius), transférés en grec moderne et publiés dans Le Mercure Savant et L Abeille. Ces textes font preuve d'une tentative de manipulation de la littérature étrangère afin de véhiculer les préceptes des Lumières, d'exercer la critique sociale et de satiriser les adversaires du cycle intellectuel de A. Coray. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Greek

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 13 (2002); 156-176 (EL)
Comparison; Vol 13 (2002); 156-176 (EN)

Copyright (c) 2016 Στέση Αθήνη (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)